Gminne zawody MDP w Tarnogrodzie

Dnia 12 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie odbyły się pierwsze w powiecie gminne zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  Komisję sędziowską wystawiła Jednostka OSP w Tarnogrodzie. Gośćmi honorowymi zawodów byli: Burmistrz ...

Zebranie sprawozdawcze

Rozpoczęły się zebrania OSP

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowujące działania jednostek w roku 2022. Podczas zebrań Zarząd jednostki OSP składa m.in. sprawozdanie z działalności przed członkami jednostki OSP, a następnie w drodze głosowania uzyskuje absolutorium. W ...

Skip to content