Powiat - Biłgoraj
stat4u

.: AKTUALNOŚCI :.

<<Poprzedni 1 2 313 14 15 16 Następny >>

Bądź czujny, nie daj się zabić !!!

Dodał: KP PSP 2011-11-14 14:54:23

Bądź czujny, nie daj się zabić !!!

Sezon zimowego ogrzewania w domach mieszkalnych to, co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Podczas sezonu grzewczego 2010/2011 na terenie powiatu biłgorajskiego doszło do 33 pożarów budynków mieszkalnych w wyniku których zginęły 3 osoby, a 4 zostały ranne. Bardzo często pożary wybuchają w domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarstw indywidualnych i drobnych zakładach wytwórczych pociągając za sobą ofiary śmiertelne. Jedną z przyczyn powodujących śmierć mieszkańców podczas użytkowania pieców jest tzw. CZAD, czyli tlenek węgla powstający w wyniku niecałkowitego spalania paliwa np. w wyniku niesprawnych wentylacji w kotłowni. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju apeluje do mieszkańców miasta Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego o szczególną ostrożność i przestrzeganie instrukcji obsługi pieców ogrzewczych na paliwo stałe i gazowe użytkowanych w budynkach jednorodzinnych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach producentów podczas użytkowania ogni sztucznych i innych fajerwerków w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków związanych z zaprószeniem ognia.Przepisy prawne:
§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych
i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Szkolenie w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Dodał: KP PSP 2011-10-20 10:20:44


W środę 19 października 2011 r. na terenie boiska piłkarskiego ZSBiO w Biłgoraju przeprowadzono pierwszą turę szkolenia praktycznego w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Przeszkolono 29 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Drugą turę szkolenia zaplanowano na czwartek 20 października 2011 r., do której zakwalifikowano 30 strażaków i druhów OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


więcej ...


Ćwiczenia zgrywające KSRG "Biszcza-Żary" 2011

Dodał: KP PSP 2011-10-10 12:01:52


W dniu 07.10.2011r. na terenie zbiornika wodnego Biszcza-Żary zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia zgrywające z udziałem sił Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego:
OSP RWiE Biłgoraj, OSP Sól, OSP Goraj, OSP Obsza, OSP Biszcza I, OSP Księżpol, OSP Potok Górny, OSP Łukowa, OSP Tarnogród, OSP Turobin, OSP Józefów oraz służb i podmiotów współdziałających m.in. Policji, Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. więcej ...


Akcja przeciwpowodziowa Biłgoraj 2011

Dodał: KP PSP 2011-08-05 15:16:40


W dniach 31.07 – 02.08.2011 r. prowadzono działania ratownicze w zakresie ograniczania i likwidacji skutków powodzi polegających na zabezpieczaniu posesji workami z piaskiem, wypompowywaniu wody z podtopionych posesji i budynków, monitorowaniu stanu wody na rzekach Czarna Łada i Biała Łada oraz Zalewu Rekreacyjnego Bojary. Działania prowadzono na ulicach: Romanowskiego, Łubiarskiej, Rolnej, Radzięckiej, Dworcowej, Moniuszki, Nowakowskiego, Granicznej, Krzeszowskiej, Jana Pawła II i Miodowej oraz miejscowościach Kolonia Sól i Sól.
więcej ...


VII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

Dodał: KP PSP 2011-07-11 12:01:56

W dniu 10.07.2011 r. przeprowadzono w Aleksandrowie – Sigła VII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu biłgorajskiego, w których wzięło udział 26 drużyn.
więcej ...


REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH OSP

Dodał: KP PSP 2011-06-09 09:32:21

Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP


Zapraszam do zapoznania się z Węgierskimi metodami kształcenia

Dodał: KP PSP 2011-06-01 11:03:40

Węgierskie metody kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kadrami strażaków możliwe do zastosowania na gruncie polskim – materiał szkoleniowy


Terminarz zawodów sportowo – pożarniczych OSP w 2011 r.

Dodał: KP PSP 2011-05-27 07:55:15

29 maja 2011 r. Sól godz. 14.00
12 czerwca 2011 r. Osuchy godz. 14.00
19 czerwca 2011 r. Płusy godz. 14.00
26 czerwca 2011 r. Frampol godz. 13.00
10 lipca 2011 r. Aleksandrów godz. 13.00
więcej ...


<<Poprzedni 1 2 313 14 15 16 Następny >>

KP PSP Biłgoraj