Powiat - Biłgoraj

.: AKTUALNOŚCI :.

<<Poprzedni 1 2 313 14 15 16 17 Następny >>

Odprawa służbowa kadry pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego

Dodał: KP PSP 2012-02-03 08:05:18


W dniach 26 i 27 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej hotelu „DODO” w Biłgoraju odbyła się odprawa służbowa kadry pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. więcej ...


Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Biłgoraju

Dodał: KP PSP 2012-01-25 15:36:26


W środę 18 stycznia 2012 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. więcej ...


Bądź czujny, nie daj się zabić !!!

Dodał: KP PSP 2011-11-14 14:54:23

Bądź czujny, nie daj się zabić !!!

Sezon zimowego ogrzewania w domach mieszkalnych to, co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Podczas sezonu grzewczego 2010/2011 na terenie powiatu biłgorajskiego doszło do 33 pożarów budynków mieszkalnych w wyniku których zginęły 3 osoby, a 4 zostały ranne. Bardzo często pożary wybuchają w domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarstw indywidualnych i drobnych zakładach wytwórczych pociągając za sobą ofiary śmiertelne. Jedną z przyczyn powodujących śmierć mieszkańców podczas użytkowania pieców jest tzw. CZAD, czyli tlenek węgla powstający w wyniku niecałkowitego spalania paliwa np. w wyniku niesprawnych wentylacji w kotłowni. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju apeluje do mieszkańców miasta Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego o szczególną ostrożność i przestrzeganie instrukcji obsługi pieców ogrzewczych na paliwo stałe i gazowe użytkowanych w budynkach jednorodzinnych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach producentów podczas użytkowania ogni sztucznych i innych fajerwerków w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków związanych z zaprószeniem ognia.Przepisy prawne:
§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych
i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Szkolenie w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Dodał: KP PSP 2011-10-20 10:20:44


W środę 19 października 2011 r. na terenie boiska piłkarskiego ZSBiO w Biłgoraju przeprowadzono pierwszą turę szkolenia praktycznego w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Przeszkolono 29 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Drugą turę szkolenia zaplanowano na czwartek 20 października 2011 r., do której zakwalifikowano 30 strażaków i druhów OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


więcej ...


Ćwiczenia zgrywające KSRG "Biszcza-Żary" 2011

Dodał: KP PSP 2011-10-10 12:01:52


W dniu 07.10.2011r. na terenie zbiornika wodnego Biszcza-Żary zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia zgrywające z udziałem sił Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego:
OSP RWiE Biłgoraj, OSP Sól, OSP Goraj, OSP Obsza, OSP Biszcza I, OSP Księżpol, OSP Potok Górny, OSP Łukowa, OSP Tarnogród, OSP Turobin, OSP Józefów oraz służb i podmiotów współdziałających m.in. Policji, Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. więcej ...


Akcja przeciwpowodziowa Biłgoraj 2011

Dodał: KP PSP 2011-08-05 15:16:40


W dniach 31.07 – 02.08.2011 r. prowadzono działania ratownicze w zakresie ograniczania i likwidacji skutków powodzi polegających na zabezpieczaniu posesji workami z piaskiem, wypompowywaniu wody z podtopionych posesji i budynków, monitorowaniu stanu wody na rzekach Czarna Łada i Biała Łada oraz Zalewu Rekreacyjnego Bojary. Działania prowadzono na ulicach: Romanowskiego, Łubiarskiej, Rolnej, Radzięckiej, Dworcowej, Moniuszki, Nowakowskiego, Granicznej, Krzeszowskiej, Jana Pawła II i Miodowej oraz miejscowościach Kolonia Sól i Sól.
więcej ...


VII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

Dodał: KP PSP 2011-07-11 12:01:56

W dniu 10.07.2011 r. przeprowadzono w Aleksandrowie – Sigła VII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu biłgorajskiego, w których wzięło udział 26 drużyn.
więcej ...


REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH OSP

Dodał: KP PSP 2011-06-09 09:32:21

Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP


<<Poprzedni 1 2 313 14 15 16 17 Następny >>

KP PSP Biłgoraj