Powiat - Biłgoraj
stat4u

.: AKTUALNOŚCI :.

APEL

Dodał KP PSP 2010-12-02 08:58:16

Mając na uwadze intensywne opady śniegu oraz silne mrozy występujące w Polsce, zwracamy się z prośbą i apelem do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działaczy związku OSP RP, o uwrażliwienie na los ludzi wymagających pomocy w tym okresie i przekazywanie właściwym służbom informacji o osobach starszych i samotnie zamieszkałych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Istotne jest dotarcie do takich osób, zapoznanie się z warunkami ich przebywania.
Osobom wymagającym wsparcia, w zależności od zdiagnozowanych dominujących trudności, powinna zostać udzielona pomoc poprzez zgłoszenie ich sytuacji do Ośrodków Pomocy Społecznej. Instytucje te udzielają pomocy w postaci opału, gorącego posiłku, zabezpieczenie potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do warunków atmosferycznych lub kierują do właściwego schroniska ewentualnie innego ośrodka wsparcia. Zapewniana jest również pomoc w zakresie opieki nad ludźmi chorymi.
Prosimy również o podjęcie działań wspólnie z organizacjami pozarządowymi, które świadczą pomoc w zakresie: schronienia w noclegowniach, schroniskach, ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Wykazami placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych dysponują wydziały Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także placówki Policji i właściwe terenowo Komendy Powiatowe / Miejskie PSP.
Znając dotychczasowe zaangażowanie Druhen i Druhów wierzymy, że podjęte przez Was działania pomogą przetrwać ten trudny okres wielu osobom.

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP /-/ Waldemar Pawlak

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

KP PSP Biłgoraj