Powiat - Biłgoraj
stat4u

.: AKTUALNOŚCI :.

Roczna narada służbowa

Dodał KP PSP 2011-02-08 11:01:10

W dniu 7.02.2011r. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju w obecności Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie - st. bryg. Zbigniewa Czępińskiego, Starosty Biłgorajskiego – p. Mariana Tokarskiego oraz Burmistrza Miasta Biłgoraj – p. Janusza Rosłana odbyła się roczna narada służbowa.
Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju – bryg. Krzysztof Michoński przedstawił najistotniejsze zadania realizowane w minionym roku oraz nakreślił główne kierunki działań na 2011 rok.


W ub. r. biłgorajscy strażacy 684-krotnie (232 pożary, 443 miejscowe zagrożenia i 9 alarmów fałszywych) interweniowali na terenie powiatu i blisko 50 razy poza powiatem. Spośród działań na terenie powiatu co trzecie zdarzenie powstało na terenie miasta Biłgoraj i gminy Biłgoraj. Co drugi pożar to pożar obiektów związanych z działalnością rolniczą (głównie tzw. nieużytków oraz budynków gospodarczych – w ub. r. w szczególności suszarni tytoniu). 23 % wszystkich pożarów powstało w budynkach mieszkalnych. Wśród miejscowych zagrożeń najliczniejszą grupę stanowiły zdarzenia będące skutkami warunków atmosferycznych (44 % ogółu) – w ub. r. w szczególności opadów deszczu (kilkugodzinne trzykrotne bardzo intensywne opady deszczu spowodowały ponad 120 interwencji). Średnia wartość uratowanego mienia przypadająca na jedno zdarzenie wyniosła dla pożarów 36 tys. zł, a dla MZ blisko 17 tys. zł.; straty – odpowiednio: 8 i 2,7 tys. zł.
Strażacy z powiatu biłgorajskiego tj. 40 funkcjonariuszy z PSP i 138 druhów z 18 jednostek OSP uczestniczyli w działaniach w ramach akcji przeciwpowodziowej na Wiśle, przepracowując ponad 10 tys. godz. Wraz ze sprzętem byli w ok. Krakowa i Bochni, Sandomierza i Konina, a przede wszystkim w woj. lubelskim w powiecie kraśnickim i opolskim.
Tut. komenda za sprawą środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” kupiła dwa nowe samochody pożarnicze tj. samochód ciężki ratowniczo – gaśniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa techniczno - drogowego oraz lekki samochód kwatermistrzowski za łączną kwotę blisko 1 mln zł.
Zorganizowano cykl szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla strażaków ratowników OSP, które ukończyło łącznie 460 druhów.
W 2010 r. przeprowadzono 205 czynności kontrolno-rozpoznawczych, które objęły w sumie 225 obiektów; ujawniły one 162 nieprawidłowości co skutkowało wydaniem 49 decyzji administracyjnych.
Najistotniejsze zadania przewidziane do realizacji w br. to:
- intensyfikacja szkoleń podstawowych i specjalistycznych strażaków ratowników OSP,
- pozyskanie środków unijnych na zakup podnośnika hydraulicznego SHD 25 oraz średniego, samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym,
- stałe podnoszenie poziomu przygotowania strażaków do prowadzenia działań ratowniczych.

W podsumowaniu - działalność Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju w 2010 r. została wysoko oceniona. Zrealizowane zadania w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu biłgorajskiego.

KP PSP Biłgoraj