RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Odprawa szkoleniowa 2018

Dodał KP PSP 2018-04-04 14:12:04

W dniu 04 kwietnia br. w Komendzie powiatowej PSP w Biłgoraju odbyła się odprawa szkoleniowa z komendantami gminnymi Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP i naczelnikami jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z terenu powiatu biłgorajskiego oraz naczelnikami jednostek aspirujących do KSRG.

Przybyłych na odprawę druhów strażaków przywitał Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent, następnie głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Skura. W trakcie spotkania podsumowano działalność operacyjną jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego, przedstawiono druhom zasady prowadzenia działań podczas pożarów traw na nieużytkach i przypomniano zagrożenia występujące podczas działań. Jednym z punktów odprawy było wystąpienie Pana Marka Konopki – kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w związku z wykrytymi ogniskami kornika ostrozębnego w lasach na terenie powiatu. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju przybliżył zebranym druhom zagadnienia związane z dofinansowaniem jednostek OSP w roku bieżącym.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Albert Kloc

KP PSP Biłgoraj