RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Dzień Strażaka 2018

Dodał KP PSP 2018-05-25 15:17:21

Dnia 25 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka” połączone z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. Świętego Jerzego w intencji strażaków, którą celebrowali ks. kan. Stanisław Budzyński – proboszcz parafii i ks. kan. Krzysztof Gajewski - kapelan strażaków powiatu biłgorajskiego.
Po Mszy Świętej zaproszeni goście i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju udali się na część oficjalną obchodów.
Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent, który przedstawił rys historyczny biłgorajskiej straży pożarnej od momentu jej powstania do chwili odzyskania niepodległości w 1918 r.. Szczególną uwagę zwrócił na zaangażowanie i udział biłgorajskich strażaków
w walkę o niepodległość naszego kraju.

W uroczystości udział wzięli:
• Pan Piotr Olszówka – Poseł na Sejm RP,
• Pani Klaudia Skiba – przedstawiciel Posłanki na Sejm Pani Agaty Borowiec
• st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie,
• bryg. w st. spocz. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
• Kazimierz Paterak – Starosta Biłgorajski,
• st. bryg. inż. w st. spocz. Mieczysław Skura – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Biłgoraju
• Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj,
• podinsp. Marek Jamroz – p. o. Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju

oraz burmistrzowie i wójtowie, kierownictwo i przedstawiciele instytucji państwowych
i samorządowych, organizacji społecznych współpracujących z Komendą Powiatową PSP
w Biłgoraju.
Następnie w uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone odznaczenia
oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
Podczas uroczystego apelu proboszcz parafii p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju ks. kan. Stanisław Budzyński dokonał uroczystego poświęcenia nowego sprzętu.Tekst: mł. bryg. Albert Kloc
Zdjęcia: mł. asp. Dariusz Zabłotni

KP PSP Biłgoraj