RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Uroczystość włączenia OSP Tereszpol Kukiełki do KSRG

Dodał KP PSP 2018-06-05 08:52:10

W dniu 1 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w Tereszpolu Kukiełkach, gm. Tereszpol, powiat biłgorajski dokonano uroczystego włączenia jednostki OSP Tereszpol Kukiełki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostka OSP Tereszpol Kukiełki od kilku lat czyniła starania o włączenie do KSRG poprzez m.in. czynny udział w szkoleniach dla członków OSP organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Biłgoraju, szkoleniach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i pozyskiwanie sprzętu w celu podniesienia stanu wyposażenia jednostki
do wymaganych standardów.
W wyniku powyższych starań z dniem 15 grudnia 2017 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Tereszpolu Kukiełkach
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako drugą w gminie Tereszpol i 17 na terenie naszego powiatu.
KP PSP Biłgoraj