RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP w Biłgoraju”

Dodał KP PSP 2018-08-01 08:16:04

W lipcu br. Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju zrealizowała inwestycję pt. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP w Biłgoraju”.
Przedsięwzięcie miało swój początek w listopadzie 2017 r., kiedy to złożono wnioski o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz do Powiatu Biłgorajskiego. Podmioty te pozytywnie rozpatrzyły wnioski. W kwietniu br. wystąpiono z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na wykonanie zadania do Burmistrza Miasta Biłgoraj, który także pozytywnie rozpatrzył prośbę. W czerwcu br. w wyniku postępowania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania.

W wyniku inwestycji na południowej połaci dachu budynku komendy zamontowano 78 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 21,06 kWp oraz odpowiednie urządzenia i instalacje, w tym moduł monitorujący.
Efektem zadania będzie zmniejszenie ilości zużywanej przez komendę energii elektrycznej pochodzącej z krajowej sieci energetycznej o ok. 40%, co przełoży się na realną oszczędność w budżecie komendy oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Łączna wartość inwestycji wyniosła blisko 90 000 zł.
Wspófinansowanie przedsięwzięcia zapewnili:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
- Powiat Biłgorajski,
- Miasto Biłgoraj,
- Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju.Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku wynikającego z § 2 ust. 3 umowy dotacji Nr 237/2018/D/OA z dnia 27.06.2018 r. pomiędzy WFOŚiGW w Lublinie, a Powiatem Biłgorajskim.
Tekst: st. bryg. mgr inż. Mirosław Bury
Zdjęcia: mł. asp. Dariusz Zabłotni

KP PSP Biłgoraj