Powiat - Biłgoraj
stat4u

.: AKTUALNOŚCI :.

Dzień Strażaka

Dodał KP PSP 2011-05-13 08:54:05


12 maja 2011 r., o godz. 12.30 w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju rozpoczęły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości udział wzięli:
Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego – Pan Józef Klajda
Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie – st. bryg. Tadeusz Milewski
Członek Zarządu Powiatu - Pan Józef Czarny
oraz przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych powiatu oraz organizacji społecznych współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Biłgoraju.
Obecni byli również przedstawiciele mediów: Gazety Biłgorajskiej - NOWA, Gazeta Biłgorajska – Niebieska, Biłgorajskiej Telewizji Kablowej, serwisu informacyjnego „Biłgoraj.com.pl”.

Uroczystości poprzedziła Msza św. w Kościele Świętego Jerzego w intencji strażaków, którą celebrowali ks. kan. Stanisław Budzyński – proboszcz parafii i ks. kapelan strażaków powiatu biłgorajskiego Krzysztof Gajewski.

W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczenia:
Informuję, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:
 Mł. asp. w st. spocz. Janusz Borowiński
Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:
 st. ogn. Henryk Puźniak,
 st. ogn. w st. spocz Tadeusz Brzozowski,
 st. ogn. w st. spocz. Jan Kusz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP odznaczeni zostali niżej wymienieni:
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: kpt. Jan Bździuch, kpt. Albert Kloc;
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: sekc. Grzegorz Grzyb, st. asp. Michał Mizak.

Awanse:
1. stopień starszego kapitana:
kapitanowi Janowi Jargieło,
kapitanowi Grzegorzowi Ruszczak
kapitanowi Dariuszowi Gęborys
2. stopień starszego aspiranta:
aspirant Kazimierze Szaganiec,
3. stopień aspiranta:
młodszemu aspirantowi Piotr Mróz,
4. starszego ogniomistrza:
ogniomistrzowi Grzegorzowi Pieczykolan,
5. młodszego ogniomistrza:
starszemu sekcyjnemu Mariuszowi Różańskiemu,
6. starszego sekcyjnego:
sekcyjnemu Markowi Mazurek,
sekcyjnemu Pawłowi Zygmunt.

Awans w stopniu otrzymał również: do stopnia młodszego kapitana asp. Patryk Chyl – promowany na pierwszy stopień oficerski 4 maja br. w podczas uroczystej promocji na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną st. str. Dawidowi Łepik

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie przyznał nagrody pieniężne:
bryg. Mirosław Bury,
mł. kpt. Bartłomiej Jaskuła.

Po zakończonej uroczystości delegacja przedstawicieli Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego, Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przekazała Panu kpt. poż. w st. spocz. Mikołajowi Bardyga byłemu Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnej w Biłgoraju listy gratulacyjne i życzenia z okazji 100 rocznicy urodzin.

KP PSP Biłgoraj