Powiat - Biłgoraj
stat4u

.: AKTUALNOŚCI :.

Rozlewnia gazu w Zagumniu.

Dodał KP PSP 2009-09-26 12:03:39

O godz. 10:03 właściciel rozlewni gazu LPG w Zagumniu zgłasza do PSK, że podczas prowadzonej operacji załadunku autocysterny gazem propan-butan ze zbiornika magazynowego w wyniku wady materiałowej zaworu na rurociągu fazy ciekłej dochodzi do rozszczelnienia i awaryjnego wypływu gazu.

Zaworu z nieznanych przyczyn nie można zakręcić. Wydobywający się gaz uległ zapaleniu. Na miejscu znajduje się dwóch poszkodowanych z poparzeniami.

Tak brzmiało założenie do ćwiczeń KSRG, które odbyły się 25.09.2009 r. w rozlewni gazu w Zagumniu.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych w zakładzie o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej - rozlewnia gazu propan -butan. Celem ćwiczeń było m.in.:

  *Analiza i ocena aktualności i skuteczności opracowanego dla rozlewni gazu
  propan- butan w Zagumniu programu zapobiegania awariom.
  *Sprawdzenie możliwości i skuteczności współdziałania ze służbami współdziałającymi (Pogotowie Ratunkowe, Policja, Samorząd) w likwidacji skutków zdarzenia.
  *Sprawdzenie możliwości prowadzenia ewakuacji pracowników z sąsiadujących
  z rozlewnią zagrożonych obiektów przemysłowych
  *Doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym,
  *Sprawdzenie funkcjonowania organizacji łączności dowodzenia
  i współdziałania .
  *Sprawdzenie znajomości zasad i ustalonych procedur postępowania przez kierownictwo
  i pracowników rozlewni gazu.
  *Zapoznanie służb ratowniczych ze specyfiką zagrożeń występujących na terenie zakładu
  *Ocena przygotowania jednostek OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
  *Ocena funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu biłgorajskiego.


W ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki:

* GCBA 6/32 JRG Biłgoraj
* GBARt 2/17 JRG Biłgoraj
* GCBM 16/18 JRG Biłgoraj
* GBA 2,5/16 OSP Sól
* GBA 2,5/16 OSP Smólsko Duże
* GCBA 6/32 OSP Aleksandrów II
* GCBA10/32 OSP Józefów
* GBA 2,5/16 OSP Goraj
* GBAM 2,7/16+6 OSP Frampol
* GBAM 2,5/20+8 OSP Tarnogród
* GBA 2,5/16 OSP Biszcza I
* GBA 2,5/16 OSP Księżpol
* GCBA 6/32 OSP Potok Górny
* SOp KIA JRG Biłgoraj


KP PSP Biłgoraj