RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
DZIAŁANIA PREWENCYJNE

„Zgaś ryzyko” w Szkole Podstawowej w Rakówce

Dodał KP PSP 2015-12-07 12:11:05

W dniu 25.09.2015 r. w godz. 11:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Rakówce przeprowadzono spotkanie informacyjne, w ramach akcji społecznej "Zgaś ryzyko".

Dnia 25.09.2015 r. o godz. 11:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Rakówce przeprowadzono spotkanie informacyjne, realizując zadania związane z promowaniem zasad bezpieczeństwa skierowanych do uczniów i nauczycieli. Podczas spotkania promowano zasady bezpieczeństwa pożarowego przy użytkowaniu pomieszczeń mieszkalnych w formie pogadanki oraz rozdysponowano ulotki informacyjne w ramach akcji „Nie dla czadu” i „Zgaś ryzyko”. Zapoznano uczestników spotkania z materiałami zamieszczonymi na stronach internetowych Komendy Głównej PSP i portalu „Zgaś ryzyko”.
W przygotowanej prezentacji uczestniczyło 28 osób.

KP PSP Biłgoraj