Powiat - Biłgoraj
stat4u

SEKCJA KONTROLNO - ROZPOZNAWCZA
Stanowisko:
Imię i Nazwisko:
Nr. telefonu:
Kierownik Sekcji
st. kpt. Dariusz Adamek
(0-84)688-00-23,24Stanowisko:
Imię i Nazwisko:
Nr. telefonu:
Specjalista
mł. asp. Zbigniew Popowicz
(0-84)688-00-23,24KP PSP Biłgoraj