RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy :.


Szkolenia OSP w 2019 r.

Terminy szkolenia podstawowego OSP


Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie podstawowe OSP w 2019 r. - grupa I


Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie podstawowe OSP w 2019 r. - grupa IIPlatforma szkoleń www.platforma.wint.pl
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (OSPP)

1. Zasady naboru
2. Karta skierowania na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
3. Wymagany zakres umiejętności praktycznych słuchacza OSPP
4. Informacje szczegółowe w zakresie dostępu do materiałów szkoleniowych zamieszczonych na stronie www.platforma.wint.pl


Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (OSPRT)

1. Zasady naboru
2. Karta skierowania na szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP


Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym OSP (Dowódców OSP)

1. Zasady naboru
2. Karta skierowania na szkolenie kierujšcych działaniem ratowniczym OSP (Dowódców OSP)


Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

1. Zasady naboru
2. Karta skierowania na szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP


Kampania sprawozdawcza OSP


Zasady_przeprowadzania_musztry.pdf

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni minister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialność za organizację kierowania tym systemem spoczywa na komendancie głównym Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna została zobligowana ustawami z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz o PSP do zorganizowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Głównym zamierzeniem ustawodawcy było stworzenie jednolitego, skutecznego systemu ratowniczego, obejmującego cały obszar szeroko rozumianego ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego i ekologicznego bez względu na miejsce, rodzaj i charakter prowadzonych działań ratowniczych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:
  • powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu,
  • wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,
  • centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

Ochtonicze Straże Pożarne należące do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu Biłgoraj.

KP PSP Biłgoraj