RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj

UWAGA!! Zmiana zasad związanych z usuwaniem gniazd owadów (pszczół, os i szerszeni)


Podczas zgłaszania zagrożenia związanego z owadami podaj następujące informacje:
 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • numer telefonu z którego zgłaszane jest zdarzenie,
 • adres miejsca zdarzenia,
 • o ile to możliwe jaki rodzaj to owadów,
 • jaki to rodzaj zdarzenia,
 • miejsce ich usytuowania, jaki jest dostęp do roju lub gniazda,
 • obiekt, którego zdarzenie dotyczy,
 • czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się,
W przypadku wystąpienia zdarzeń z owadami takimi jak pszczoły, osy oraz szerszenie należy zachować szczególną ostrożność oraz pamiętać przede wszystkim o tym że:
 • nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady,
 • nie należy próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda,
 • nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi,
 • należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności,
 • w przypadku użądlenia należy izolować taką osobę - substancja "alarmowa" znajdująca się w jadzie może mobilizować kolejne owady do ataku,
 • unikać stosowania silnych zapachów - mogą wywołać agresję u owadów,
 • podczas "ataku" pszczół, os i szerszeni, należy osłonić głowę, a w szczególności twarz, rękoma lub odzieżą, nie wolno opędzać się od owadów - może to je rozdrażnić, jak najszybciej oddalić się z miejsca "ataku" lub schronić się w ciemnym pomieszczeniu - owady unikają ciemności
Straż Pożarna usunie owady lub gniazda z obiektu tylko w przypadku gdy:
 • w miejscu występowania istnieje zagrożenie dla przebywających tam:
 • dzieci,
 • osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
W pozostałych przypadkach działania Straż Pożarna ogranicza się do:
 • ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
 • oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
 • poinformowaniu właściciela, zarządu lub użytkownika o występowaniu roju lub gniazda,
 • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy "Prawo Budowlane", zapewnienie dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

KP PSP Biłgoraj