Nowe wozy bojowe w KP PSP w Biłgoraju

W 2022 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju pozyskała dwa nowe samochody pożarnicze: średni samochód ratowniczo-gaśniczy z systemem piany sprężonej na podwoziu IVECO oraz lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO. Za udzielone wsparcie finansowe Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr Dariusz Gęborys, wręczył podziękowania:
– Panu Staroście Biłgorajskiemu,
– Radzie Powiatu Biłgorajskiego,
– Panu Burmistrzowi Tarnogrodu,
– Panu Burmistrzowi Goraja,
– Panu Burmistrzowi Frampola,
– Panu Burmistrzowi Biłgoraja,
– Radzie Miejskiej w Goraju,
– Radzie Miejskiej we Frampolu,
– Radzie Miejskiej w Tarnogrodzie,
– Radzie Miasta w Biłgoraju.

Składamy serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie oraz życzymy samych sukcesów w nadchodzącym 2023 roku! Niech ten rok obfituje w sukcesy zawodowe i niech przyniesie wszelkim przyjaciołom Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju wiele pomyślności w życiu osobistym!

Opracowanie: KP PSP Biłgoraj

Skip to content