Powiat - Biłgoraj
stat4u

.: AKTUALNOŚCI :.

Przekazanie pojazdów pożarniczych

Dodał KP PSP 2010-08-19 08:29:36


W dniu 17 sierpnia 2010 r. o godz. 13.00 na placu przed Komendą Powiatową PSP w Biłgoraju nastąpiło uroczyste przekazanie czterech nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych Komendom Powiatowym w Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz trzech samochodów wycofanych z użytkowania w PSP, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Obszy (pow. biłgorajski), Batorzu (pow. janowski) i Tyszowcach (pow. tomaszowski).


Nowe pojazdy pożarnicze zostały zakupione w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza" finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
Dodatkowym elementem uroczystości było wręczenie strażakom wyróżnień, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli:
Poseł na Sejm RP - Marian Starownik, Wojewoda Lubelski - Genowefa Tokarska, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie - bryg. Tadeusz Dołgań, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, władze samorządowe czterech powiatów, Prezesi Oddziałów Powiatowych oraz pracownicy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Komendanci Powiatowi Policji, Nadleśniczowie, kapelani, strażacy z Komend Powiatowych PSP w Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz strażacy ochotnicy z jednostek w Obszy, Batorzu, Tyszowcach.Zrealizowany projekt pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza” jest wspólnym przedsięwzięciem czterech Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Biłgoraju. Pomysł projektu narodził się w obawie przed zniszczeniem unikatowych na skalę europejską i szczególnie wartościowych z przyrodniczego punktu widzenia Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej oraz Roztocza.


Zakres projektu obejmował wyposażenie czterech komend powiatowych w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych i usuwania skutków awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych.
Przekazane pojazdy pożarnicze to trzy samochody średnie ratowniczo – gaśnicze dla Komend Powiatowych PSP w Janowie Lub., Kraśniku i Tomaszowie. Samochody te posiadają zbiorniki o poj. 2, 5 tys. l. wody, autopompy o wydajności 1600 l/min, napęd 4x4; na ich wyposażeniu znajduje się m.in. specjalistyczny sprzęt do ratownictwa chemiczno – ekologicznego (pompy do cieczy niebezpiecznych, narzędzia nieiskrzące, korki i poduszki uszczelniające, odkurzacz do substancji ropopochodnych i cieczy)
Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju otrzymała natomiast ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, ze zbiornikiem o poj. 5 tys. l. wody, autopompą o wydajności 3200 l/min, napędem na dwie osie; na wyposażeniu tego samochodu znajduje się m.in. zestaw sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego.

Ogólna wartość projektu wyniosła: 3 132 890,00 zł brutto (2 926 392,52 zł netto) słownie – trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych. Dofinansowanie z EFRR to 2 662 956,50, co według wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

KP PSP Biłgoraj