Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lub Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (84) 688 00 10 lub (84) 688 00 20.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (84) 688 00 10 lub (84) 688 00 20.
Skargi/wnioski można składać:
– listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 10, 23-400 Biłgoraj
– osobiście w sekretariacie KP PSP w Biłgoraju przy ul. Dąbrowskiego 10, w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kp_bilgoraj@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule Skarga lub Wniosek
– faxem na nr (84) 688 00 11
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno Kadrową pod nr. tel. (84) 688 00 10, (84) 688 00 20.
Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Skip to content