Komórki organizacyjne

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

tel. 84 688 00 28, 84 6880038

email: operacyjny@straz.lbl.pl

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego:

mł. bryg. Albert Kloc

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

tel. 84 688 00 23,  84 688 00 24

email: prewencja@straz.lbl.pl

Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej:

mł. bryg. Dariusz Adamek

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

tel. 84 688 00 20, 84 6880025

email: administracyjny@straz.lbl.pl

Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej:

 

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

tel. 84 688 00 26, 84 688 00 36

email: techniczny@straz.lbl.pl

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej:

mł. bryg. Kazimierz Jarosławski

Sekcja Finansowa

tel. 84 688 00 27, 84 688 00 37

email: finanse@straz.lbl.pl

Główna Księgowa:

mgr Dorota Różycka

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

tel. 84 688 00 15, 84 688 00 17

email: jrg@straz.lbl.pl

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

mł. bryg. Dariusz Gęborys

Skip to content