Komórki organizacyjne

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Sekcja Finansowa

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza