ZEiR

Informacja

 

Zebranie sprawozdawcze koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Biłgoraju

Uroczyste zebranie odbyło się 11 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Zebranie sprawozdawcze otworzył Prezes – bryg. w st. spocz. Anatoliusz Komanowski, który powitał przybyłych członków koła tut. Związku i zaproszonych gości w osobach:

  • st. bryg. w st. spocz. Krzysztofa Michońskiego – Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
  • st. bryg. Wiesława Krenta – Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Następnie, z okazji 80-lecia urodzin, wręczono dyplomy oraz statuetki dla bryg. w st. spocz. Anatoliusza Komanowskiego, mł. asp. w st. spocz. Janusza Borowińskiego i st. ogn. w st. spocz. Bolesława Wnuka.

W imieniu własnym i wyróżnionych podziękowanie złożył Prezes Anatoliusz Komanowski.

W dalszej części zebrania wręczono odznaki i legitymacje członkowskie dla następujących osób: Henryk Samulak, Sławomir Zygmunt, Tadeusz Myszak, Stanisław Malec.

Na zebraniu sprawozdawczym obecne były 32 osoby.

Na zakończenie zebrania wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia noworoczne i udali się na uroczysty obiad.

Obchody Dnia Strażaka odbyły się 10 maja 2019 r. zorganizowane wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Biłgoraju, które zapoczątkowała msza święta odprawiona w kościele Świętego Jerzego w Biłgoraju. W mszy św. uczestniczyło 31 emerytów.
Na uroczystości dnia strażaka przybyli:
• Pan Piotr Olszówka – Poseł na Sejm RP,
• Pani Klaudia Skiba – przedstawiciel Posłanki na Sejm Pani Agaty Borowiec
• st. bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie,
• bryg. w st. spocz. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
• Jan Małysza – Członek Zarządu Powiatowego,
• st. bryg. inż. w st. spocz. Mieczysław Skura – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Biłgoraju
• Jarosław Bondyra –V-ce Burmistrz Miasta Biłgoraj,
• podinsp. Marek Jamroz –Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju,

  • płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba – były Komendant Wojewódzki,
  • st. bryg. w st. spocz. Roman Popajewski – Członek Zarządu ZWEiRP RP,
  • st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Michoński – Członek Zarządu ZWEiRP RP.

Wszystkich gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju st. bryg. Wiesław Krent, który przedstawił rys historyczny biłgorajskiej straży pożarnej. Podczas uroczystości kapelan straży pożarnych ks. Krzysztof Gajewski dokonał poświęcenia sprzętu pozyskanego pod koniec 2018 r.
W czasie uroczystego spotkania z okazji Dania Strażaka wyróżniono następujące osoby:

Bednarz Czesława i Tadeusz Smusz zostali odznaczeni odznaką Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów. Wręczenia dokonali Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. Stanisław Marek i bryg. w st. spocz. Anatoliusz Komanowski Prezes Zarządu Powiatowego ZEiEP RP.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiEP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. Stanisław Marek złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka dla emerytów i środowiska pożarniczego oraz pogratulował wszystkim odznaczonym i awansowanym.
Z okazji Dnia Strażaka złożyli życzenia dla strażaków zawodowych i emerytów pożarnictwa oraz pogratulowali odznaczonym i awansowanym Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz oraz Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju st. bryg. Wiesław Krent.

Sporządził:

Sekretarz Koła

Marian Szewc

Skip to content