Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
Gen. Henryka Dąbrowskiego 10, 23-400 Biłgoraj

NIP: 918-17-14-439
REGON: 950371577

Tel. urzędowy: (0-84) 688 00 25 – centrala TP
Faks: (0-84) 688-00-11 lub (0-84) 688-00-34
E-Mail: kp_bilgoraj@straz.lublin.pl

GODZINY PRACY:
Działania ratowniczo-gaśnicze: służba pełniona całodobowo, sprawy urzędowe: pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30

Możliwy jest kontakt za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju informuje, że zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zmianami), z dniem 01.05.2008 r. można składać wnioski do Komendy Powiatowej PSP w formie elektronicznej. Aby złożyć wniosek do Komendy Powiatowej PSP konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne). Założenie konta na stronie: www.epuap.gov.pl

Adres ePUAP Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju: /7uy405qmvb/SkrytkaESP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego  PSP w Biłgoraju

kpt. Mateusz Małyszek
telefon:  846880025, tel. kom. 694478003
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” administracyjny@straz.lbl.pl
Bieżących informacji udzielają dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju tel. 84 688 00 12

Inspektor Ochrony Danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju został wyznaczony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – pani Magdalena Szadura (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl)

Godziny pracy rzecznika – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, ul. Dąbrowskiego 10
UWAGA: całodobowo informacji o bieżących działaniach PSP pow. biłgorajskiego udzielają dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju
telefony: 84 688 00 12
psk_bilgoraj@straz.lublin.pl
Rzecznik Prasowy odpowiada tylko na e-maile przesyłane przez dziennikarzy!

Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lub Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (84) 688 00 10 lub (84) 688 00 20.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (84) 688 00 10 lub (84) 688 00 20.
Skargi/wnioski można składać:
– listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 10, 23-400 Biłgoraj
– osobiście w sekretariacie KP PSP w Biłgoraju przy ul. Dąbrowskiego 10, w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kp_bilgoraj@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule Skarga lub Wniosek
– faxem na nr (84) 688 00 11 lub (84) 688 00 34
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno Kadrową pod nr. tel. (84) 688 00 10, (84) 688 00 20.
Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Formularz kontaktowy


    Skip to content