Statystyki

Pożary – 346,

Miejscowe zagrożenia – 427,

Alarmy fałszywe – 42,

Stan na 31.12.2019 r. godz. 11:34