Powiat - Biłgoraj
stat4u


JEDNOSTKA RATOWNICZO GASNICZA
Stanowisko:
Imię i Nazwisko:
Nr. telefonu:
Dowódca JRG
mł. bryg. Dariusz Gęborys
(0-84)688-00-15Stanowisko:
Imię i Nazwisko:
Nr. telefonu:
Zastępca Dowódcy JRG
mł. bryg. Paweł Rawski
(0-84)688-00-17Zmiana I
Zmiana II
Zmiana III

KP PSP Biłgoraj