RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
CZAD - ZAGROŻENIA

Straż przypomina:
Zadbaj o dom bez czadu
Kampania edukacyjno – prewencyjna Komendy Głównej PSP „NIE – DLA CZADU” Sezon grzewczy 2014/2015 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju w ramach kontynuacji kampanii edukacyjno - prewencyjnej prowadzonej przez Komendę Główną PSP przypomina, że okres użytkowania urządzeń ogrzewczych w domach mieszkalnych to, co roku okres zwiększonej ilości pożarów i wypadków związanych z zatruciem tlenkiem węgla popularnie nazywanym czadem. Podczas sezonu grzewczego 2013/2014 /okres od 1 października do końca marca/ na terenie powiatu biłgorajskiego doszło do 34 pożarów budynków mieszkalnych o 5 mniej w stosunku do sezonu grzewczego 2012/2013. Na szczęście tak jak w poprzednim sezonie nikt nie zginął. Większość zdarzeń do których byli wzywani biłgorajscy strażacy, to pożary, w których doszło do zapalenia się sadzy w przewodach kominowych. Jak co roku przypominamy, że pożary mogą okazać się tragiczne w skutkach pociągając za sobą ofiary śmiertelne. Jedną z przyczyn powodujących śmierć mieszkańców podczas użytkowania pieców jest tzw. CZAD, czyli tlenek węgla powstający w wyniku niecałkowitego spalania paliwa np. w wyniku niesprawnych wentylacji w kotłowni. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć. Bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed niebezpieczeństwem zatrucia się tlenkiem węgla są elektroniczne czujki tlenku węgla oraz czujki dymu. Przedmiotowe czujki wyposażone są w akustyczny sygnalizator tzw. „syrenę” alarmującą mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu. Należy je instalować w korytarzach, najlepiej w pobliżu sypialni aby ostrzeżenie nadeszło w porę. Zakup i instalacja takich czujek pozwala niejednokrotnie na ocalenie mienia oraz tego co jest bezcenne – naszego życia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju apeluje do mieszkańców miasta Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego o szczególną ostrożność i przestrzeganie instrukcji obsługi pieców ogrzewczych na paliwo stałe i gazowe użytkowanych w budynkach jednorodzinnych. PAMIĘTAJ CZAD ZABIJA !!! Przepisy prawne: § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: • co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), • co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Polecamy stronę KG PSP http://www.straz.gov.pl Polecamy stronę kampanii społecznej DOM BEZ TLENKU WĘGLA ://www.czadusypia.plDla zainteresowanych zamieszczamy linki do szerszych informacji na temat czadu i kampanii społeczno-edukacyjnej prowadzonej przez - Państwow± Straż Pożarn± NIE DLA CZADU


Przepisy prawne:
§ 34 rozporz±dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowi± inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity.) zobowi±zuje wła¶cicieli i zarz±dców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

KP PSP Biłgoraj