Ogłoszenie konkursów kalendarzowych – rok 2023

Kalendarz Państwowej Straży Pożarnej na 2023 rok jest równocześnie okazją dla uczniów szkół podstawowych do zaprezentowania swoich zdolności artystycznych.

W tym roku uczniowie klas 1-8 mogą wykazać się w dwóch konkursach.

Pierwszy z nich, to konkurs PLASTYCZNY (indywidualny). Tym razem prosimy o nadsyłanie prac na temat „STRAŻ POŻARNA W WALCE Z ŻYWIOŁAMI”. Dla przypomnienia, są to: ziemia, woda, powietrze i ogień. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3.

Drugi konkurs, wzorem lat ubiegłych, to SPOT FILMOWY (zespołowy). Uczniów klas 4-8 zachęcamy do zabawy w reżyserów i aktorów, którzy zrealizują krótki film pt. „ŻYJĘ BEZPIECZNIE”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursach, powinny zapoznać się z Regulaminami, wzorem Karty Zgłoszeniowej oraz Klauzulami informacyjnymi. Dokumenty dostępne są na dole strony.

Organizatorem konkursów jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:
KOMENDA GŁÓWNA PSP

Wydział Prewencji Społecznej

UL. PODCHORĄŻYCH 38

00-463 WARSZAWA

z dopiskiem nazwy Konkursu (PLASTYCZNY, SPOT).

Prace należy przesłać do 7 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Komendy Głównej PSP.

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach!

Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2023 – przód

Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2023 – tył

Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2023 – tył

Materiały

Regulamin indywidualnego konkursu plastycznego pt. STRAŻ POŻARNA W WALCE Z ŻYWIOŁAMI
Regulamin​_indywidualnego​_konkursu​_plastycznego​_pt​_STRAŻ​_POŻARNA​_W​_WALCE​_Z​_ŻYWIOŁAMI.pdf 3.82MB

Klauzula Informacyjna Indywidualnego Konkursu Plastycznego pt. STRAŻ POŻARNA W WALCE Z ŻYWIOŁAMI.
Klauzula​_Informacyjna​_Indywidualnego​_Konkursu​_Plastycznego​_pt​_STRAŻ​_POŻARNA​_W​_WALCE​_Z​_ŻYWIOŁAMI.docx 0.02MB

Regulamin zespołowego konkursu na spot filmowy pt. ŻYJĘ BEZPIECZNIE
Regulamin​_zespołowego​_konkursu​_na​_spot​_filmowy​_pt​_ŻYJĘ​_BEZPIECZNIE.pdf 4.51MB

Klauzula Informacyjna Zespołowego Konkursu na spot filmowy pt. ŻYJĘ BEZPIECZNIE
Klauzula​_Informacyjna​_Zespołowego​_Konkursu​_na​_spot​_filmowy​_pt​_ŻYJĘ​_BEZPIECZNIE.docx 0.02MB

Karta Zgłoszeniowa
KARTA​_ZGŁOSZENIOWA.doc 0.06MB

Opracowanie: KG PSP

Link do strony KG PSP: https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych–rok-2023

Skip to content