Wyniki 3 i 4 etapu naboru do służby w KP PSP w Biłgoraju

Poniżej przedstawiamy wyniki etapu 3 i 4 naboru do służby w KP PSP w Biłgoraju na stanowiska w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej oraz sekcji kwatermistrzowsko – technicznej.

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie dokumentów wymaganych do rozmowy kwalifikacyjnej informujemy, że termin składania tychże dokumentów pozostaje niezmienny. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze dokumenty wymagane do rozmowy kwalifikacyjnej należy składać w terminie do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju.

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych
w ogłoszeniu jest równoważne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej JRG dopuszczeni do testu wiedzy PT
Skip to content