10 listopada 2019 r. w m. Stary Bidaczów, gm. Biłgoraj miała miejsce uroczystość przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Bidaczów.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, po której przy dźwiękach orkiestry dętej z Biszczy zaproszeni goście i druhowie z jednostek OSP w kolumnie marszowej udali się
do remizy OSP Stary Bidaczów. W dalszej części uroczystości Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski przekazał kluczyki do nowo zakupionego pojazdu Prezesowi OSP Piotrowi Olszówce.

 

Zakup samochodu został sfinansowany m.in. ze środków nw. podmiotów
i instytucji:

– Komenda Główna PSP w Warszawie,

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

– Rada Gminy w Biłgoraju,

Całkowita wartość zadania to 242 700 zł.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Radny Sejmiku Województwa Grzegorz Wróbel, przedstawicielka Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Zmarz, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju st. bryg. Wiesław Krent, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. Mirosław Bury, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna i członek Zarządu Powiatu Andrzej Łagoźny oraz wójtowie Gminy Biłgoraj, Potok Górny, Biszcza oraz Harasiuki.

Zakupiony przez jednostkę samochód jest wykonany na podwoziu Renault Master. Wyposażenie pojazdu stanowi wyciągarka, hak holowniczy, maszt oświetleniowy, radiotelefon przewoźny oraz wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy z linią szybkiego natarcia.

 

Podczas uroczystości srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali dh Piotr Olszówka i dh Ryszard Chodara brązowym medalem dh Andrzej Flis, dh Kazimierz Szabat, dh Karol Ciosmak. Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali dh Andrzej Rączka dh Marcin Szabat z OSP Stary Bidaczów.

Foto: KP PSP Biłgoraj, bilgoraj.com.pl

Skip to content