Lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie Podstawowe OSP

Lista osób zakwalifikowanych na Kurs Podstawowy Strażaka Ratownika OSP. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 17 czerwca w świetlicy JRG. Umundurowanie koszarowe. Osoby, które nie stawią się na zajęciach zostają automatycznie skreślone z listy.

Lista Osób Zakwalifikowanych na Kurs Podstawowy OSP
Skip to content