29 maja 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego ze służby na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. Wiesława Krenta.

W spotkaniu udział wzięli:  Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, przedstawiciele komendantów miejskich i powiatowych PSP z terenu województwa lubelskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Biłgoraju.
Zgromadzeni podziękowali serdecznie kończącemu służbę st. bryg. Wiesławowi Krentowi, który pożegnał się ze sztandarem komendy oraz strażakami i pracownikami cywilnymi. W trakcie spotkania przedstawiono przebieg kariery zawodowej odchodzącego komendanta.

Starszy brygadier Wiesław Krent związany był z pożarnictwem od 1988 roku, kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął w 1990 roku w stopniu młodszego chorążego pożarnictwa na stanowisku instruktora
w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Biłgoraju realizując zadania służby kontrolno–rozpoznawczej. Wraz z utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej, jako aspirant, mianowany na stanowisko technika, a następnie starszego technika w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej W 1996 r. ukończył zaoczne studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zdobywając tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. W 1999 r. mianowany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, w tym też roku został awansowany do stopnia kapitana. 27 sierpnia 2016 r. zostało powierzone bryg. Wiesławowi Krentowi pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju, a 30 września został powołany na to stanowisko przez Lubelskiego Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie. Ostatni awans w stopniu – do stopnia starszego brygadiera – otrzymał z dniem 4 maja 2019 r.

Będąc komendantem aktywnie zabiegał o pozyskanie środków zewnętrznych na zakupy sprzętu oraz modernizację obiektów Komendy. Dzięki temu udało się, m.in.:
– wykonać instalację fotowoltaiczną,
– wykonać termomodernizację budynku poprzez ocieplenie stropu,
– odnowić elewację budynku,
– wykonać klimatyzację w pomieszczeniach biurowych,
– zakupić stację paliw do tankowania pojazdów służbowych z silnikiem diesla.

W trakcie służby odznaczany: m.in.
– Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę w 2013 r.,
– Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej w 2015 r.,
– Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa w 2004 r.,

Z dniem 29 maja br. po ponad 31 latach służby st. bryg. Wiesław Krent przeszedł na zaopatrzenie emerytalne

Od dnia 30 maja 2020 r. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju st. bryg. Mirosławowi Buremu – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP.

Skip to content