Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP

W dniach 14-15 grudnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju egzaminem zakończone zostało szkolenie podstawowe dla strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych. Test teoretyczny i praktyczny zdało 70 druhów w tym 8 druhen. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczył absolwentom Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju
bryg. mgr Dariusz Gęborys wraz z Zastępcą Komendanta mł. bryg. mgr inż. Tomaszem Kozioł.

 

Opracowanie: kpt. Mateusz Małyszek
Zdjęcia: bryg. Albert Kloc, asp. Dariusz Zabłotni.

Skip to content