APEL do firm transportowych i przewoźników! Potrzebne wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski

Komunikat

Państwowa Straż Pożarna apeluje do wszystkich firm transportowych i przewoźników !!

Potrzebne jest wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy, z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski.

Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez Państwową Straż Pożarną.

Poniżej znajdują się:

procedura zaangażowania firm transportowych,
dane do punktów kontaktowych na terenie poszczególnych województw
zlecenie dla firmy transportowej
procedura rozliczania firm transportowych i przewoźników zewnętrznych.

Procedura zaangażowania firm transportowych i przewoźników do wsparcia w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski

Z uwagi na rosnące potrzeby transportowe ustala się następujący sposób postępowania w zakresie zaangażowania firm transportowych i przewoźników do wsparcia transportu uchodźców z Ukrainy realizowanego przez Państwową Straż Pożarną.

Ogłasza się nabór firm transportowych i przewoźników do przewozu uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych znajdujących się na terenie Polski do miejsc pobytu wskazanych przez koordynatorów Państwowej Straży Pożarnej.
Autokary powinny zapewnić przewóz co najmniej 45 osób. Wyżywienie i zakwaterowanie kierowców zapewnia firma transportowa/przewoźnik.
Koszty wynikające z uszkodzeń pojazdów, ewentualnej dewastacji wnętrza autokarów lub ich awarii ponosi firma transportowa/przewoźnik.
Ustala się następującą stawkę transportową za autokary powyżej 45 osób:
do 100 km 800 zł netto

powyżej 100 km według stawek rynkowych

Uruchamia się telefoniczne punkty kontaktowe w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla zainteresowanych firm transportowych i przewoźników. Numery telefonów dostępne są na stronach internetowych tych komend.
Telefoniczne punkty kontaktowe czynne będą w godzinach od 8.00 do 20.00 począwszy od dnia 6 marca 2022 roku i przeznaczone są do zebrania danych kontaktowych i zasobów firm transportowych, które podejmą się zlecenia przewozu uchodźców.
Po dokonanej analizie zgłoszeń w oparciu o bieżące potrzeby będą wybierane firmy transportowe i przewoźnicy, którym zostanie zlecony transport.
Transport będzie realizowany na podstawie zlecenia.
Odpłatność za wykonanie przewozu będzie zrealizowana po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatnikiem będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zlecenia wystawionego przez PSP.
Dane do punktów kontaktowych na terenie poszczególnych województw

Województwo telefon 1 telefon 2 e-mail
dolnośląskie 713 682 336 713 682 337 wroclaw_kw@chmura.straz.gov.pl
kujawsko-pomorskie 477 512 181 477 512 182 torun_kw@chmura.straz.gov.pl
lubelskie 887 101 995 815 351 222 lublin_kw@chmura.straz.gov.pl
lubuskie 572 435 750 509 476 651 gorzow_w_kw@chmura.straz.gov.pl
łódzkie 426 315 162 426 315 163 lodz_kw@chmura.straz.gov.pl
małopolskie 478 359 063 478 359 064 krakow_kw@chmura.straz.gov.pl
mazowieckie 225 595 116 225 595 119 warszawa_kw@chmura.straz.gov.pl
opolskie 570 252 595 506 343 622 opole_kw@chmura.straz.gov.pl
podkarpackie 177 470 232 667 998 666 rzeszow_kw@chmura.straz.gov.pl
podlaskie 669 554 133 669 551 328 bialystok_kw@chmura.straz.gov.pl
pomorskie 503 132 821 503 132 820 gdansk_kw@chmura.straz.gov.pl
śląskie 478 515 512 478 515 761 katowice_kw@chmura.straz.gov.pl
świętokrzyskie 413 653 276 413 653 268 kielce_kw@chmura.straz.gov.pl
warmińsko-mazurskie 895 229 517 895 229 518 olsztyn_kw@chmura.straz.gov.pl
wielkopolskie 477 716 144 477 716 145 poznan_kw@chmura.straz.gov.pl
zachodniopomorskie 601 980 015 601 172 581 szczecin_kw@chmura.straz.gov.pl
KG PSP 477 223 581 477 223 582 warszawa_kg@chmura.straz.gov.pl

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/kgpsp/apel-do-firm-transportowych-i-przewoznikow-pilnie-potrzebne-wsparcie-w-transporcie-uchodzcow-z-ukrainy-z-punktow-przygranicznych-do-miejsc-pobytu-na-terenie-polski

 

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Skip to content