Obrazek wyróżniający

Działania przeciwpowodziowe w Biłgoraju

W dniu 23 czerwca br. na skutek kilkudniowych długotrwałych intensywnych opadów atmosferycznych przechodzących nad powiatem biłgorajskim doszło do licznych przypadków podnoszenia się stanów poziomu wód  oraz w niektórych przypadkach nawet do wystąpienia wody z cieków wodnych i rzek, które zagrażały posesjom i budynkom na terenie powiatu biłgorajskiego. W okresie ostatniej doby od godz. 7:30 w dniu 23 czerwca Stanowisko Kierowania KP PSP w Biłgoraju odnotowało 50 zdarzeń przy których wymagana była interwencja strażaków. Na terenie miasta Biłgoraj doszło do podtopienia i zalania 27 posesji w tym budynków mieszkalnych. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na ulicy Zamojskiej (8 – budynki mieszkalne i posesje), Kolejne zgłoszenia wpływały, w odstępach od kilku do kilkunastu minut m.in. z ulicy Chłodnej, Łubiarskiej, Radzięckiej, Krzeszowskiej i innych rejonów miasta Biłgoraja oraz powiatu biłgorajskiego (m.in. z Aleksandrowa, Babic, Łukowej, Korczowa, Kolonii Sól, Soli, Lipin Dolnych, Różańca I, Zagródek). Liczba wpływających zgłoszeń z minuty na minutę wzrastała. Ok. godz. 9:30 p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. Mirosław Bury z uwagi na sytuację pogodową, polecił jednostkom PSP i OSP w KSRG utworzenie tymczasowych punktów kontrolnych stanu cieków wodnych na terenie całego powiatu i bieżące odczytywanie poziomu stanu wody na ciekach wodnych. O godz. 13:00 w związku z zaistniałą sytuacją pogodową i licznymi podtopieniami posesji i budynków, Burmistrz Miasta Biłgoraja – Pan Janusz Rosłan zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wzięli również przedstawiciele instytucji i służb funkcjonujących na terenie Miasta Biłgoraja, m.in. Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej z Zamościa. W trakcie spotkania poruszono temat obecnej sytuacji pogodowej i hydrologicznej powiatu i związanych z nią zagrożeń dla Miasta Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego oraz podjęto decyzję o rozpoczęciu działań prewencyjnych związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym ulic Romanowskiego, Rolnej i Łubiarskiej zlokalizowanych w pobliżu Zalewu Rekreacyjnego „Bojary”, które 30 lipca 2011 r. ucierpiały na skutek przerwania wału zaporowego zbiornika retencyjnego. Działania przeciwpowodziowe jednostek PSP i OSP polegały m.in. na zabezpieczaniu budynków workami z piaskiem, wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz budynków, sprawieniu rękawa przeciwpowodziowego na dł. 500 m wzdłuż opaski odwadniającej zalewu i były wspierane przez Wojska Obrony Terytorialnej, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Biłgorajskiego, wójtów, burmistrzów gmin na których wystąpiły zdarzenia. Do działań w rejonie Zalewu „Bojary” zostały zadysponowane także jednostki PSP spoza powiatu biłgorajskiego tj.:

– samochód dowodzenia i łączności SDŁ z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

– kontener przeciwpowodziowy z KP PSP w Kraśniku.

– zastęp z KP PSP w Puławach.

Podczas działań w m. Babice ewakuowano 3 osoby z zalanej posesji.

Na terenie powiatu biłgorajskiego działania związane z usuwaniem podtopień zostały zakończone w godz. wieczornych 23 czerwca, natomiast działania prewencyjne w rejonie zalewu prowadzone były przez całą noc i kontynuowane dnia następnego. W dniu 24 czerwca na teren działań przy Zalewie „Bojary” przybył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Szczepan Goławski, który po zapoznaniu się z sytuacją przejął kierowanie działaniami. Obecnie na terenie powiatu biłgorajskiego dalej prowadzone są działania związane z wypompowywaniem wody z obiektów i terenów oraz prowadzony jest stały monitoring zagrożenia powodziowego na terenie powiatu. N teren prowadzonych działań przybył również Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk, Starosta Biłgorajski – Andrzej Szarlip oraz Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – płk. Tadeusz Nastarowicz.

 

 

 

 

 

Skip to content