Film – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu