„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję (…)”

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

uroczyście ślubuję

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego

i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa,

dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

W dniu 26 lutego 2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyło się uroczyste ślubowanie dwóch nowych strażaków. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju st. bryg. mgr inż. Mirosław Bury w obecności strażaków komendy. Akt złożenia ślubowania rozpoczyna dla nich okres 3-letniej służby przygotowawczej w trakcie której nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności aby profesjonalnie nieść pomoc potrzebującym i godnie reprezentować PSP. Złożenie ślubowania jest bardzo doniosłym momentem w życiu każdego strażaka, które włącza go do służby cieszącej się wysokim zaufaniem społecznym.

 

Tekst: mł. bryg. Albert Kloc

Zdjęcia: asp. Dariusz Zabłotni

Skip to content