Jubileusz 120-lecia OSP w Józefowie.

W dniu 2 października 2022 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie świętowała jubileusz 120-lecia swojej działalności. Uroczystości rozpoczęła Msza święta, którą w intencji druhów strażaków i ich rodzin sprawował ks. Zenon Mrugała. Następnie druhowie i zaproszeni goście przy dźwiękach orkiestry przemaszerowali ulicami Józefowa do miejsca uroczystej zbiórki na józefowskim rynku, podczas której zasłużonym druhom wręczono odznaczenia. W uroczystości m.in. udział wzięli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – st. bryg. Mirosław Bury, Starosta Biłgorajski – Andrzej Szarlip, p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju – mł. bryg. Tomasz Kozioł, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Biłgoraju – dh Jan Małysza, Zastępca Burmistrza Józefowa – Paweł Wielgan, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP – druhna Aleksandra Dura, radni gminy oraz kierownicy jednostek podległych z terenu gminy Józefów.

Jednostka OSP w Józefowie powstała w 1902 roku. Była to czwarta jednostka na Zamojszczyźnie, po Zamościu, Biłgoraju i Tyszowcach. Dzisiaj na skutek braku jakichkolwiek dokumentów i zapisów trudno jest odtworzyć historię jej organizacji społecznej, która odegrała tak bardzo ważną rolę w przeobrażeniach miasteczka na przestrzeni ponad wieku. Szczególnie trudno jest odtworzyć okres początkowy, gdyż w pożodze minionych lat i wojen ślady ich historii uległy zniszczeniu, a świadków niestety nie ma.

120-lecie OSP Józefów

Od chwili powstania Ochotnicza Straż Pożarna odgrywa szczególnie ważną rolę w miasteczku. Szczególnie dużą aktywność przejawia Straż, gdy wójtem jest Bolesław Iżycki. W kwietniu 1929 r. odbyły się wybory Zarządu OSP w Józefowie. Na prezesa wybrano wójta Bolesława Iżyckiego. Wiceprezesem został Leonard Wróblewski, skarbnikiem – Emilian Michalski, gospodarzem –  Władysław Turzyniecki, naczelnikiem – Aleksander Skarbiec, jego zastępcą Mariusz Zawadzki, sekretarzem zaś Marcin Trześniowski. Wybrano również trzech członków Zarządu bez funkcji: Jan Krzaczek, Władysław Kolaszyński, Jan Okoń i trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie: Michael Zylber – przewodniczący, Adam Krzaczek i Julian Czaporowski. Zwraca uwagę spory udział w Zarządzie OSP przedstawicieli administracji ( wójt, sekretarz Urzędu Gminnego i jego zastępca) oraz symboliczna tylko reprezentacja społeczności żydowskiej (dr Zylber).

120-lecie OSP Józefów 120-lecie OSP Józefów

Na przestrzeni 120 lat prezesami OSP Józefów byli: Bolesław Iżycki, Władysław Baczmaga, Józef Ostasz, Jan Kudełka, Marian Sobań, Stefan Sadoń, Władysław Herda i Józef Buczkowski, Andrzej Łepik Funkcję naczelnika pełnili: Julian Czaparowski, Adam Czapka, Andrzej Bień, Sławomir Jamroz, Henryk Zaśko, Stanisław Sekuła i Sławomir Herda,

120-lecie OSP Józefów !20 lat OSP w Józefowie 120-lecie OSP w Józefowie 120-lecie OSP w Józefowie

W 1972 r. z okazji 70 rocznicy Straży jednostka otrzymała sztandar oraz Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa a 1992 na obchodach 90-lecia powstania ,jednostka otrzymała Złoty Znak Związku .

Od 1995 r. józefowska straż włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Tekst: mł. bryg. Albert Kloc (na podstawie rysu historycznego od jednostki OSP w Józefowie)

Zdjęcia: OSP Józefów, bilgoraj.com.pl

Skip to content