Jubileusz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

Dynamiczne zmiany zachodzące w pożarnictwie i ochronie przeciwpożarowej w latach 70 i 80 XX wieku dotyczące w szczególności nauki, postępu technicznego, budowy strażnic, wyposażenia technicznego, wiedzy strażaków powodowały konieczność reorganizacji służby i dostosowania jej do aktualnych warunków i potrzeb. „W obliczu transformacji społeczeństwa i gospodarki państwa, wobec oczekiwań społecznych zachodziła potrzeba rozszerzenia zadań ratowniczych dla naszej służby, stworzenia profesjonalnej dobrze wyposażonej, zorganizowanej i godziwie wynagradzanej formacji pożarniczej” – słowa gen. bryg. Feliksa Deli.
Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. została powołana Państwowa Straż Pożarna, jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Budynek z 1962 r. (zdj. poniżej) został w latach 2004 -2005 przebudowany.

Komenda Zawodowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lata 1960-1962

Ponad czterdziestoletnie garaże  widoczne po lewej stronie na zdj. poniżej) nie nadawały się do przystosowania na potrzeby sprzętowe ani do remontu stad też łącznie z fundamentami zostały one zburzone.

Budynek KP PSP w Biłgoraju 2001 r.

Budynek komendy przed remontem (2000 r.).

W ich miejsce powstał nowoczesny dwukondygnacyjny budynek ze szklanym wejściem, mieszczący również 4 boksy garażowe oraz część administracyjno-biurową.

KP PSP w Biłgoraju w 2012

Budynek KP PSP w Biłgoraju w 2012 r. (powyżej) i w 2022 r. (poniżej).

Budunek KP PSP w Biłgoraju w 2022 r.

W 2002 r. podczas obchodów 3 jubileuszy (100-lecia OSP w Biłgoraju, 30-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, 10-lecia Państwowej Straży Pożarnej),  w dniu 22 września Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostaje nadany sztandar (akt nadania z dnia 26 sierpnia 2002 r.).

Uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju w 2002 r.

 

Komendanci straży pożarnej (zawodowej) w Biłgoraju:

Lpstop. Nazwisko i ImięOd datyUwagi
1.druh Łazorko Antoni1.03.1945 r.
2.por. Kmieć Antoni1.06.1950 r.od 1.02.1951 r. – Z-ca K-ta Woj. Straży Pożarnych w Lublinie
3.kpt. poż. Bardyga Mikołaj1.02.1951 r.
4.kpt. poż. Alinowski Bolesław15.08.1960 r.do 31.08.1961
5.kpt. poż. Znój Tadeusz1.10.1962 r.
6.mł. kpt. poż. Kniaziowski Henryk1.04.1967 r.
7.ppor. poż. Mieczysław Kanty1.04.1973 r.pełnił obowiązki
8.kpt. poż. Bartnik Feliks1.11.1973 r.do 30.06.1982 r.
9.bryg. Mieczysław Kanty1.09.1982 r.do 31.08.1998 r.
10.st. bryg. inż. Mieczysław Skura1.11.1998 r.do 9.10.2006 r.
11.st. bryg. mgr inż. Krzysztof Michoński7.12.2006 r.(10.10.-6.12.2006 p.o.) do 26.08.2016 r.
12.st. bryg. mgr inż. Wiesław Krent27.08.2016 r.do 29.05.2020 r.
13.st. bryg. mgr inż. Mirosław Bury3.08.2020 r.(30.05-29.07.2020 p.o.) nadal

Statystyka interwencji Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju:

ROKIlość pożarówIlość miejscowych zagrożeńIlość alarmów fałszywychRAZEM
199219827 

 

Brak danych

225
1993Brak danychBrak danych199
199422551276
199517451225
1996256119373
1997184150334
1998157198355
19992472410488
20002051881394
20012261442372
20022572064467
20034233037737
20042392473489
20052722514527
20063453074656
20072833492634
20082184477672
20092814129702
20102324439684
20112523807639
201236335012725
201322329816537
201423628815539
201537929622697
201623933445618
201729638630712
201827342740740
201934842742817
202025662549930
20212181112541384

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez KP PSP w Biłgoraju.

Pojazdy pożarnicze  KP PSP w Biłgoraju  w latach 1992 – 2022.

Opracowanie: KP PSP w Biłgoraju.

Skip to content