Jubileusz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

Dynamiczne zmiany zachodzące w pożarnictwie i ochronie przeciwpożarowej w latach 70 i 80 XX wieku dotyczące w szczególności nauki, postępu technicznego, budowy strażnic, wyposażenia technicznego, wiedzy strażaków powodowały konieczność reorganizacji służby i dostosowania jej do aktualnych warunków i potrzeb. „W obliczu transformacji społeczeństwa i gospodarki państwa, wobec oczekiwań społecznych zachodziła potrzeba rozszerzenia zadań ratowniczych dla naszej służby, stworzenia profesjonalnej dobrze wyposażonej, zorganizowanej i godziwie wynagradzanej formacji pożarniczej” – słowa gen. bryg. Feliksa Deli.
Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. została powołana Państwowa Straż Pożarna, jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Budynek z 1962 r. (zdj. poniżej) został w latach 2004 -2005 przebudowany.

Komenda Zawodowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lata 1960-1962

Ponad czterdziestoletnie garaże  widoczne po lewej stronie na zdj. poniżej) nie nadawały się do przystosowania na potrzeby sprzętowe ani do remontu stad też łącznie z fundamentami zostały one zburzone.

Budynek KP PSP w Biłgoraju 2001 r.

Budynek komendy przed remontem (2000 r.).

W ich miejsce powstał nowoczesny dwukondygnacyjny budynek ze szklanym wejściem, mieszczący również 4 boksy garażowe oraz część administracyjno-biurową.

KP PSP w Biłgoraju w 2012

Budynek KP PSP w Biłgoraju w 2012 r. (powyżej) i w 2022 r. (poniżej).

Budunek KP PSP w Biłgoraju w 2022 r.

W 2002 r. podczas obchodów 3 jubileuszy (100-lecia OSP w Biłgoraju, 30-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, 10-lecia Państwowej Straży Pożarnej),  w dniu 22 września Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostaje nadany sztandar (akt nadania z dnia 26 sierpnia 2002 r.).

Uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju w 2002 r.

 

Komendanci straży pożarnej (zawodowej) w Biłgoraju:

Lp stop. Nazwisko i Imię Od daty Uwagi
1. druh Łazorko Antoni 1.03.1945 r.
2. por. Kmieć Antoni 1.06.1950 r. od 1.02.1951 r. – Z-ca K-ta Woj. Straży Pożarnych w Lublinie
3. kpt. poż. Bardyga Mikołaj 1.02.1951 r.
4. kpt. poż. Alinowski Bolesław 15.08.1960 r. do 31.08.1961
5. kpt. poż. Znój Tadeusz 1.10.1962 r.
6. mł. kpt. poż. Kniaziowski Henryk 1.04.1967 r.
7. ppor. poż. Mieczysław Kanty 1.04.1973 r. pełnił obowiązki
8. kpt. poż. Bartnik Feliks 1.11.1973 r. do 30.06.1982 r.
9. bryg. Mieczysław Kanty 1.09.1982 r. do 31.08.1998 r.
10. st. bryg. inż. Mieczysław Skura 1.11.1998 r. do 9.10.2006 r.
11. st. bryg. mgr inż. Krzysztof Michoński 7.12.2006 r. (10.10.-6.12.2006 p.o.) do 26.08.2016 r.
12. st. bryg. mgr inż. Wiesław Krent 27.08.2016 r. do 29.05.2020 r.
13. st. bryg. mgr inż. Mirosław Bury 3.08.2020 r. (30.05-29.07.2020 p.o.) nadal

Statystyka interwencji Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju:

ROK Ilość pożarów Ilość miejscowych zagrożeń Ilość alarmów fałszywych RAZEM
1992 198 27  

 

Brak danych

225
1993 Brak danych Brak danych 199
1994 225 51 276
1995 174 51 225
1996 256 119 373
1997 184 150 334
1998 157 198 355
1999 247 241 0 488
2000 205 188 1 394
2001 226 144 2 372
2002 257 206 4 467
2003 423 303 7 737
2004 239 247 3 489
2005 272 251 4 527
2006 345 307 4 656
2007 283 349 2 634
2008 218 447 7 672
2009 281 412 9 702
2010 232 443 9 684
2011 252 380 7 639
2012 363 350 12 725
2013 223 298 16 537
2014 236 288 15 539
2015 379 296 22 697
2016 239 334 45 618
2017 296 386 30 712
2018 273 427 40 740
2019 348 427 42 817
2020 256 625 49 930
2021 218 1112 54 1384

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez KP PSP w Biłgoraju.

Pojazdy pożarnicze  KP PSP w Biłgoraju  w latach 1992 – 2022.

Opracowanie: KP PSP w Biłgoraju.

Skip to content