Jubileusz 70-lecia działalności OSP w Goździe Lipińskim

W dniu 23 października 2022 r. w Goździe Lipińskim świętowano jubileusz 70-lecia działalności jednostki OSP Gózd Lipiński połączona z uroczystym przekazaniem druhom średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO EURO CARGO.

Jubileusz 70-lecia OSP Gózd Lipiński

Początki jednostki sięgają roku 1952 kiedy to z inicjatywy mieszkańców Jana Kobla , Adama Gocha , Józefa Łosia i Jana Kołodzieja założono Ochotniczą Straż Pożarną w Goździe Lipińskim. Początkowo wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy stanowiły: sikawka ręczna, 5 odcinków węży strażackich, drabina, 4 bosaki, 2 toporki otrzymane z Komendy Powiatowej Straży pożarnej w Biłgoraju.

Z początkiem założenia OSP już w 1952 r. z inicjatywy Zarządu rozpoczęto rozbudowę strażnicy, na którą złożyli się lokalni mieszkańcy. Podczas otwarcia remizy jednostka zaprezentowała się w galowych mundurach, które uszył miejscowy krawiec Tadeusz Dorocicz . W 1961 strażacy wykonali w czynnie społecznym 2 zbiorniki przeciwpożarowe o pojemności 2400l każdy. W 1962 jednostka otrzymała motopompę M800 od Komendy Powiatowej w Biłgoraju.

W dniu 13 maja 1981 roku przez środek wsi przeszła trąba powietrzna, która całkowicie zniszczyła budynek remizy. Dwa lata po zdarzeniu  zapadła decyzja o budowie połączonych ze sobą szkoły i remizy. Od 1992 r. obiekty zostały przekazane do użytku publicznego.

Jubileusz 70-lecia OSP Gózd Lipiński

W 1993 r. OSP w Biszczy I przekazała do Gozdu lipińskiego samochód gaśniczy Star 25, który służył przez 9 lat. Następnym samochodem bojowym  był Star 266 , który został pozyskany przy wsparciu Gminy i  środków własnych.

Po wieloletnich  staraniach  jednostka Ochotniczej Straży Pożarne w Goździe Lipińskim 11 listopada 2020 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W chwili obecnej w jednostka liczy 43 druhów, z czego 29 posiada przeszkolenie strażackie, a 22 jest uprawnionych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Jubileusz 70-lecia OSP Gózd Lipiński

Jubileusz 70-lecia OSP Gózd Lipiński

Jubileusz 70-lecia jednostki, połączony był z uroczystym przekazaniem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO EURO CARGO . W trakcie uroczystości druhom gratulował m.in. zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie brygadier Mirosław Bury, Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko oraz członek Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Lublinie, Piotr Olszówka.

Tekst: KP PSP w Biłgoraju.

Zdjęcia: OSP w Goździe Lipińskim

Skip to content