KM PSP Zamość – Uroczysta zbiórka z okazji przekazania zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

5 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 82 jednostek OSP z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego 74 zestawów pilarza i 10 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym za łączną kwotę 717 765,48 zł.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli także:
– Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Różyński,
– w imieniu Krzysztofa Komorskiego Wojewody Lubelskiego Pan Dariusz Działo Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Z

Przekazania dokonał Pan Krzysztof Gałaszkiewicz wspólnie z Panem Ryszardem Szczygłem w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza.

W skład każdego zestawu pilarza wchodzą następujące elementy:
– pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym,
– hełm ochronny głowy z osłoną twarzy i nauszniki przeciwhałasowe
– skórzane rękawice ochronne
– nogawki ochronne
– zestaw klinów do obalania drzewa
– siekiera rozłupująca.

Koszt jednostkowy zestawu pilarza to 2 244,32 zł.

W skład każdego zestawu przyczepy z wyposażeniem logistycznym wchodzą następujące elementy:
– namiot pneumatyczny ratowniczy – 1 szt.;
– agregat prądotwórczy – 1 szt.;
– nagrzewnica olejowa powietrza – 1 szt.;
– łóżko polowe – 10 szt.;
– stół polowy – 1 szt.;
– krzesło polowe składane – 10 szt.;
– przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.;
– przedłużacz elektryczny – 1 szt.;
– rozdzielacz elektryczny – 1 szt.;
– czujnik tlenku węgla – 1 szt.;
– czujnik dymu – 1 szt.;
– gaśnica proszkowa – 1 szt.
– przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.

Koszt jednostkowy przyczepy z wyposażeniem logistycznym  to 55 168,58 zł.

 

Z naszego powiatu 10 jednostek OSP z KSRG otrzymało zestaw pilarza oraz 2 jednostki OSP z KSRG otrzymało przyczepę z wyposażeniem logistycznym.

Opis projektu.

Projekt pn. „Dostosowanie zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
– w imieniu Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Gałaszkiewicz oraz Pan Ryszard Szczygieł Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego,
– władze samorządowe z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego,
– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie – łącznie 173 sztuk zestawów pilarza (pilarki, przyłbice) oraz 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla  jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa lubelskiego.

 

Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

 

Skip to content