Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski decyzją nr WK.111.55.3.2020 z dnia 3.08.2020 r. powołał st. bryg. mgr inż. Mirosława Burego z dniem 3 sierpnia 2020 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

St. bryg. Mirosław Bury z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1988 r., kiedy to rozpoczął studia dzienne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Po ich ukończeniu w 1993 r. podjął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Biłgoraju. Przez 16 lat zajmował się sprawami organizacyjno-kadrowymi oraz częściowo szkoleniowymi; początkowo na stanowisku oficera, a później kierownika sekcji i naczelnika wydziału.

Od 2009 r. realizował zadania jako naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego,  w tym m.in. zapewnienie właściwego funkcjonowania Stanowiska Kierowania KP PSP, wzmocnienie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podniesienie poziomu wyszkolenia członków OSP z powiatu.

Od 1 lipca 2016 r. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, a od 1 października został powołany na to stanowisko. Przez blisko 4 lata nadzorował pracę tut. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, wydziału operacyjnego i sekcji kwatermistrzowsko -technicznej.

Po odejściu ze służby st. bryg. Wiesława Krenta, z dniem 30 maja 2020 r. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie powierzył st. bryg. M. Buremu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju, a z dniem 3 sierpnia br. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju.

 

Źródło: KW PSP w Lublinie (https://straz.lublin.pl/komunikat-3/).

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Skip to content