Konsultacje społeczne projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

15 maja 2021 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju st. bryg. Mirosław Bury wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej, które odbyły się w remizie OSP w Soli.
Podczas spotkania omówiono założenia do projektowanej ustawy o OSP. Biorący udział w spotkaniu strażacy oraz Wójt Gminy Biłgoraj wnieśli swoje uwagi i propozycje zmian do projektu ustawy. Podniesione kwestie zostaną przekazane do autorów projektu ustawy celem ewentualnego uwzględnienia.
Konsultacje ze strażakami ochotniczych straży pożarnych powiatu biłgorajskiego trwają od 11 maja br.
Skip to content