Kontrola wędrownego obozu harcerskiego

We wtorek 2 sierpnia br. funkcjonariusz Państwowej straży Pożarnej w Biłgoraju wraz z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju przeprowadzili kontrolę wędrownego obozu harcerskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Lubelski stacjonujących na terenie gminy Tereszpol. Celem kontroli była ocena wprowadzonych wytycznych oraz przekazanie zasad wiedzy i dobrych praktyk rekomendowanych do stosowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej harcerskich obozów namiotowych stanowiących miejsce zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Opracowanie: KP PSP Biłgoraj

Skip to content