Nabór na szkolenie podstawowe OSP w trybie weekendowym (OSPP)

Informuję, że od dnia 19 lutego br. zostanie uruchomiony nabór na szkolenie podstawowe OSP w trybie weekendowym (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie  internetowej Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju). Skierowania dostarczone do tut. Komendy na ww. szkolenie przed wskazanym powyżej terminem nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu osób do udziału w szkoleniu. Jednocześnie informuję, że nie należy dostarczać skierowań na pozostałe szkolenia przed oficjalnym uruchomieniem naboru.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami należy stosować się do poniższych zasad naboru:
– kartę skierowania na szkolenie należy pobrać ze strony straz.lbl.pl
z zakładki OSP/SZKOLENIA,
– kartę należy wypełnić poprawnie, czytelnie i WIELKIMI LITERAMI,
wypełniając wszystkie wymagane dane i dostarczyć do dnia 23 lutego br.
– karta skierowania powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione
(Komendant Gminny, Prezes OSP lub inny członek Zarządu OSP),
– uzupełnioną i podpisaną przez ww. osoby kartę skierowania dostarcza
osobiście druh kierowany na szkolenie wraz z podpisanym przez niego
„Oświadczeniem osoby kierowanej na szkolenie”. Karty skierowań
dostarczone przez osoby, których nie dotyczą nie będą przyjmowane,
– lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana
28 lutego po weryfikacji potrzeb szkoleniowych wszystkich jednostek
z terenu powiatu.
Sprawę prowadzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza tut. Komendy, tel.: 84 688 00 17

 

Opracowanie: st. kpt. Michał Mizak i mł. kpt. Dariusz Zabłotni

Skip to content