Narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego połączona z uroczystym przekazaniem obowiązków Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 

12 stycznia 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego połączona z uroczystym przekazaniem obowiązków Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przez nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego na ręce st. bryg. Zenona Pisiewicza.

W pierwszej części spotkania Komendant Alinowski wraz z zastępcami: st. bryg. Tomaszem Podkańskim, st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Mirosławem Burym omówili zadania  realizowane przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w roku 2023, omówili działania ratowniczo-gaśnicze na terenie województwa, a także przedstawili cele i kierunki działania PSP na 2024 rok.

W 2023 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 21465 razy, prowadząc działania przy 5003 pożarach, 15014 miejscowych zagrożeniach, 1448 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia,
jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 59 razy.

———————————-

Kolejnym elementem dzisiejszego spotkania była zmiana na stanowisku Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu  Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi dr inż. Mariuszowi Feltynowskiemu i odśpiewania hymnu państwowego.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski podziękował za lata służby ustępującemu ze stanowiska Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu i jego zastępcom st. bryg. Piotrowi Zmarzowi oraz st. bryg. Mirosławowi Buremu – żegnającym się ze służbą w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

 

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski zabierając głos do zebranych, podziękował za minione lata współpracy oraz podsumował zrealizowane działania.

 

Z dniem 13 stycznia 2024 r. obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego zostały powierzone st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi.

 

W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego, szefowie służb i instytucji, funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej i Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego, a także rodziny oficerów, kończących służbę w PSP.

 

Życiorys odchodzącego ze służby nadbryg. Grzegorza Alinowskiego

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content