Nowa instalacja fotowoltaiczna

W dniu 22 października 2021r. odbył się odbiór zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,88 kWp. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju”. W ramach inwestycji na dachu budynku magazynowo – garażowego zainstalowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 77 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 28,88 kWp. wraz z inwerterem oraz niezbędnym oprzyrządowaniem zabezpieczającym i monitorującym.
Koszt wykonania zadania to 116,5 tys. zł, w tym 56,5 tys. zł wsparcia z budżetu Powiatu Biłgorajskiego, 50 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie i 10 tys. zł wsparcia z Komendy Głównej PSP w Warszawie.
Zastosowanie w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju instalacji fotowoltaicznej spowoduje znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania komendy oraz stanowi bezpośrednie zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Szacuje się, że efektem przedsięwzięcia będzie zmniejszenie ilości zużywanej przez komendę energii elektrycznej pochodzącej z krajowej sieci energetycznej o około 70%, co da oszczędności blisko 20 tys. zł rocznie oraz zmniejszenie emisji CO2 o 22,3Mg/rok .
Za udzielone wsparcie na realizację tego zadania składamy najszczersze podziękowania.

 

Skip to content