Nowe jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 1 maja 2023 r

Z dniem 1 maja 2023 r. Komendant Główny PSP włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

80 jednostek OSP, w tym:

  • 55 nowych
  • 25 ponownie

1 jednostkę wojskowej straży pożarnej, w tym:

  • 1 nową

 

Podsumowanie:

Liczba jednostek OSP w KSRG na dzień 1 maja 2023 r.: 4 922
Liczba jednostek WSP w KSRG na dzień 1 maja 2023 r.: 23

 

 

Opracowanie: KG PSP

Skip to content