Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Turobin

W dniu 11.01.2020r. w siedzibie OSP Załawcze odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Turobinie. Oprócz podsumowania działalności jednostek OSP gminy Turobin za 2019r. jednym z głównych punków spotkania była prezentacja zakupionego nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Turobin.

W prezentacji pojazdu udział wzięli: Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, st. bryg. inż. w st. spocz. Mieczysław Skura – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Biłgoraju, st.bryg. Wiesław Krent Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju, Andrzej Kozina wójt Gminy Turobin oraz strażacy z terenu gminy.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault z napędem 4×4 firmy Stolarczyk kosztował ponad 800 tys. zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w zdecydowanej większości z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skip to content