Obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju

18 września 2022 roku o godz. 12:00, jednostka OSP Goraj obchodziła jubileusz 120-lecia swojej działalności. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą celebrowaną w intencji druhów strażaków przez ks. Leszka Boryło proboszcza parafii św. Bartłomieja w Goraju, . Następnie mieszkańcy Goraja mogli zobaczyć przemarsz poddziałów ulicami Goraja do miejsca uroczystej zbiórki na rynku, podczas której zasłużonym druhom wręczono odznaczenia.

Obchody 120-lecia OSP Goraj

Jubileuszu 120-lecia gorajskim druhom gratulowała poseł Beata Strzałka, wicewojewoda Bolesław Gzik, starosta Andrzej Szarlip, po. komendanta powiatowego PSP w Biłgoraju brygadier  Dariusz Gęborys, Wiesław Różyński członek Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie, pułkownik Jerzy Flis Szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. oraz burmistrz Goraja Antoni Łukasik.

Obchody 120-lecia OSP GorajObchody 120-lecia OSP GorajObchody 120-lecia OSP GorajObchody 120-lecia OSP Goraj

Jednostka OSP Goraj, za całokształt swojej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także na rzecz lokalnej i gminnej społeczności została odznaczona Złotą Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego.

Tekst: mł. bryg. Albert Kloc

Zdjęcia: Beata Koszałka

Skip to content