Obchody Dnia Strażaka i jubileusze 30-lecia Państwowej, 50-lecia Zawodowej i 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biłgoraju

Dnia 20 maja 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka” połączone z obchodami 3 jubileuszy tj.:
30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, 50-lecia Zawodowej Straży Pożarnej
w Biłgoraju i 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. Świętego Jerzego w intencji strażaków, którą celebrowali ks. kan. Roman Sawic – proboszcz parafii i ks. kan.  Krzysztof Gajewski – kapelan strażaków powiatu biłgorajskiego.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju udali się na część oficjalną obchodów na plac przed Komendą.

 

Na apel oprócz strażaków przybyli:

  • Pan Ryszard Madziar – doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych – Pana Jacka Sasina,
  • Pani Beata Strzałka – Poseł na Sejm RP,
  • Pan Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
  • Pan Andrzej Szarlip – Starosta Biłgorajski
  • st. bryg. Tomasz Podkański – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
    w Lublinie,
  • Jan Małysza –  Członek Zarządu Powiatu, Prezes ZOP ZOSP RP w Biłgoraju,
  • podinsp. Marek Jamroz –  Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju.

Na uroczystym apelu stawili się również byli komendanci wojewódzcy Straży pożarnych i PSP i emerytowani komendanci powiatowi PSP w Biłgoraju, przedstawiciele władz wojewódzkich ZOSP RP a także emerytowani funkcjonariusze i pracownicy tut. komendy. Swoją obecnością zaszczycili również  burmistrzowie, wójtowie, kierownictwo i przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji społecznych współpracujących z Komendą Powiatową PSP
w Biłgoraju.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku, następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt. Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju powitał zaproszonych gości, przedstawił fragmenty z dziejów Ochotniczej, Zawodowej i Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Następnie w uznaniu zasług oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone nw. odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

 

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczeni zostali:

 

Odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”:

asp. sztab. w st. spocz. Adam Czerwonka,
mł. bryg. Albert Kloc,
mł. bryg. w st. spocz. Paweł Rawski,
mł. bryg. Bartłomiej Jaskuła,
asp. sztab. Piotr Mróz.
Medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:

asp. Albert Podolak,
ogn. Leszek Habza,
asp. Piotr Malec,
dh Daniel Kanty,
dh Kazimierz Maj,
st. sekc. Łukasz Szpinda,
dh. Renata Zań.

Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymali :

Paweł Kuszewski,
Henryk Samulak.

 „Odznakę Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie:

Bartłomiej Jaskuła
Nikodem Kupczak
Piotr Lisiczka
Tomasz Okoniewski
Mateusz Oleszczak
Łukasz Wolanin

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień:
młodszego brygadiera:
st. kpt. Bartłomiej Jaskuła,
stopień kapitana:
mł. kpt. Kamil Buryło,
mł. kpt. Mateusz Małyszek.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
stopień aspiranta:
mł. asp. Patryk Krajewski,
mł. asp. Piotr Malec.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadał stopień:
ogniomistrza:
mł. ogn. Jacek Szcząchor,
młodszego ogniomistrza:
st. sekc. Robert Koszałka,
starszego sekcyjnego:
sekc. Łukasz Szpinda.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
starszego strażaka
str. Mateusz Decyk,
str. Arkadiusz Kuliński.

Decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
nagrodę pieniężną za wzorowe wykonywanie zadań służbowych otrzymali:
mł. asp. Józef Jednacz,
ogn. Adam Łubiarz.

Podniosłym momentem podczas apelu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która zamontowana na stałe w strażnicę stanowi uhonorowanie wszystkich strażaków założycieli i kontynuatorów służby pożarniczej w Biłgoraju.

 

Gospodarze uroczystości z okazji jubileuszy wręczyli okolicznościowe upominki seniorom Zawodowej Straży Pożarnej, byłym Komendantom Powiatowym PSP i Prezesom OSP RWiE w Biłgoraju. Podziękowali też osobom, które stale wspierają i współpracują z biłgorajskimi strażakami.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali jubileuszy, podziękowali za ofiarną służbę i przekazali życzenia wszelkiej pomyślności.

Tekst: mł. bryg. Albert Kloc

Zdjęcia: asp Dariusz Zabłotni

Skip to content