Odprawa szkoleniowa dla Komendantów Gminnych ZOSP RP, naczelników jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu biłgorajskiego

W dniu dzisiejszym tj. 29 listopada br. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyła się odprawa szkoleniowa
z komendantami gminnymi Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP i naczelnikami jednostek OSP włączonych
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z terenu powiatu biłgorajskiego, naczelnikami jednostek aspirujących do KSRG oraz pracownikami gmin.

 

Przybyłych na odprawę druhów strażaków przywitał Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Dariusz Gęborys.
Na spotkaniu została omówiona problematyka tegorocznych dotacji KSRG i MSWIA. W trakcie podsumowano również działalność operacyjną jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego za rok ubiegły i bieżący, przypomniano zasady prowadzenia działań podczas zdarzeń przewodów kominowych. Jednym z punktów narady był również temat związany z przyszłorocznymi zawodami sportowo – pożarniczymi.

 

Opracowanie: KP PSP w Biłgoraju
Zdjęcia: bryg. Albert Kloc

Odprawa z OSP

 

Odprawa z OSP

 

Odprawa z OSP

Skip to content