Otwarcie prac Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Dzisiaj tj. 24 stycznia odbyło się otwarcie prac plastycznych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego na poziomie powiatowym. Jury obejrzało wszystkie 32 zgłoszone prace, a następnie dokonało ich oceny. Pod uwagę brane były następujące kryteria: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, estetyka wykonania itp. 

Komisję Jury stanowili Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju, Prezes OSP Stary Bidaczów, Instruktor Artystyczny BCK.

Najlepsze prace zostaną przesłane na eliminacje wojewódzkie ww. konkursu. Miejsce i termin ogłoszenia wyników i rozdania nagród zostanie podany indywidualnie do wiadomości zainteresowanych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym za złożenie prac do udziału w konkursie i gratulujemy wysokiego poziomu.

 

 

 

 

Opracowanie: kpt. Mateusz Małyszek
Zdjęcia: bryg. Dariusz Gęborys

Skip to content