Podsumowanie działań ratowniczych w 2022 r.

W roku 2022 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju zanotowała ogółem 940 zdarzeń, w tym 325 pożarów, 579 miejscowych zagrożeń i 36 alarmów fałszywych. Ubiegłego roku było o 107 więcej pożarów w stosunku do roku 2021 i o 69 więcej w stosunku do roku 2020. Miejscowych zagrożeń było o 533 mniej w porównaniu do roku 2021 i o 46 mniej w porównaniu do roku 2020. Alarmów fałszywych zanotowano 36, w tym 15 z instalacji wykrywania pożaru (ogółem o 18 mniej w odniesieniu do roku 2021 i o 13 mniej do roku 2020). Ogólna liczba zdarzeń w stosunku do roku 2021 spadła o 444 i wzrosła o 10 w porównaniu do roku 2020. Najwięcej pożarów zanotowaliśmy w miesiącach: marcu – 79, maju – 39 i sierpniu – 35.

Straż pożarna w ubiegłym roku zajmowała się także zdarzeniami nie związanymi z gaszeniem pożarów. Strażacy wzywani byli do wypadków drogowych, usuwali też szkody wyrządzone przez intensywne opady deszczu i silny wiatr. Najwięcej tzw. miejscowych zagrożeń, zanotowaliśmy w miesiącach lipcu (85), sierpniu (77) i lutym (65).

Największa ilość zdarzeń w roku 2020 miała miejsce na terenie miasta Biłgoraj i gminy Biłgoraj (344), Turobin (72), Księżpol (65), Frampol (58), Józefów (56), Łukowa (55).

W trakcie prowadzonych działań ratowniczych odnotowano wśród uczestników zdarzeń 16 ofiar śmiertelnych i 99 osoby ranne. Podczas akcji ratowniczych prowadzono medyczne działania ratownicze; udzielono pomocy medycznej 209 osobom, w tym przez strażaków – kwalifikowanej pierwszej pomocy – 116 poszkodowanym.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z działań prowadzonych w roku ubiegłym.

 

 

Zdjęcia: strażacy KP PSP Biłgoraj, strażacy OSP, Biłgoraj.com
Opracowanie: kpt. Mateusz Małyszek

Skip to content